За родителя

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ПРЕД УЧИЛИЩА/ДГ/ЯСЛА
Уведомление – бланка

УВЕДОМЛЕНИЕ от родителите пред училища/ДГ/ясла – указания за ползване:
1) Попълвате, подписвате и внасяте лично при директора в два екземпляра – задължително искате на вашия екземпляр входящ номер! (ако са повече деца – отделни декларации). 
2) Оставяте копие от този с вход.номер при класния ръководител/учителите, които по цял ден са с детето
3) Говорите с всички по веригата искрено и лично – защо сте против, какви закони влизат в сила, каква е практиката… Изобщо, добре се подгответе (още по-добре с правния анализ под ръка;) и говорете човешки с персонала – в повечето случаи учителите са искрено загрижени за децата, ще ви разберат и дори ще ги спечелите на наша страна! (можете напр. да им поискате мейл, където да изпратите допълнително информация)
4) Много внимавате какво подписвате: четете внимателно декларации, бланки, анкети – всяко нещо, което ви се стори подозрително, имате право да го откажете (напр. публикуване на снимки на детето в интернет, неограничена работа с психолози и т.н.). Отново обяснявате защо и как.
5) Говорете с децата си на език, подходящ за тяхната възраст, какво може да донесе тяхно участие в анкети/интервюта/психолог.тестове, обаждания на телефони, и т.н.
6) Участвайте активно във всички форми на родителски контрол, които имате под ръка – родителски срещи, родителски съвети, срещи с психолога и директорите/учителите. Задавайте въпроси, интересувайте се, информирайте другите родители и учители!