Ние сме

 

Приветстваме Ви от името на повече от 215 000 български родители и семейства, загрижени за бъдещето и добруването на най-ценния си дар – децата.

Понастоящем Родината ни като част от Европейския съюз е на последно място по основни показатели за човешкото съществуване – икономически (минималната работна заплата е 305 евро), здравеопазване, трудова заетост, и води  по смъртност, заболявания, бедност.

Националната ни група беше сформирана като спонтанен отзвук на предложената Стратегия за Детето 2019-2030 и нейното първоначално име отразяваше това. 

Facebook

Включи се!

YouTube

Гледай ни!

 

НАЦИОНАЛНА ГРУПА

„ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ“

Когато през 2018 година управляващите представиха проектът за Стратегията под мотото “Всички права за всички деца“, той беше изготвен, подкрепен и консултиран от 152 НПО, финансирани от съмнителни чужди фондове. По презумпция Стратегията приемаше, че всички родители са некомпетентни и неспособни, а всички деца са потенциално  насилвани (психически и физически). Същата внушаваше, че решенията и отговорността за децата принадлежат на държавата и на определени НПО, и единствено под тяхната грижа те биха могли да се развиват пълноценно.

Три основни стълба изграждаха основата й:

  • всеобхватност на обекта (насочена е към всички деца още от зачеването им, независимо дали са в нужда, изоставени или пострадали като „стратегията се насочва към трите етапа от детството, като период от цялостния жизнен цикъл на човека“ – бременност и ранно детство; детство; юношество);
  • презумпцията за некомпетентния родител, най-често насилник (емоционален и/или физически), който трябва да бъде заменен от частните организации, училища и професионалисти, които определят изцяло отглеждането и възпитанието в ценности и знания (често съмнителни и твърде неприемливи за нашия начин на живот и нрави) , отнемайки конституционните и законови права и отговорности на родителите възпитават децата си в духа и традициите на народа ни.
  • Детецентристкият модел (взаимстван от третия факултативен протокол на Конвенцията на ООН, който НЕ Е ратифициран у нас) – овластяване на детето, независимо от неговата възраст и зрялост, и без одобрение или разрешение на родителите си му се предоставят социални услуги и консултации. Детето се определя като отделен субект, с отделни от родителите си права, което е в разрез с българското законодателство и пренебрегва термини като: малолетен, непълнолетен, родител, настойник/попечител и пр.

След широко обществено недоволство последвано от национален протест в 30 града на 11.05.2019 година,  премиерът на Република България заяви в свое официално изявление, че  “Стратегия няма, ще наредя на Министъра на труда и социалната политика, сутрин, обед и вечер да повтаря на брифинг, че  Стратегия няма.”. Идеите заложени в уж липсващата стратегия, бяха превъплатени в закони и нормативни актове, промени и изменения, които са в пълен разрез с Конституцията ни, противоречат и на основни принципи, които изграждат ЕКПЧ. Те бяха гласувани от законодателния ни орган и влизат в сила на 01.01.2020 година. Идеите в духа на Стратегията са прокарани в промени в двадесет и осем закона (начело със Закона за закрила на детето) и чрез приемането на един нов закон – Законът за социални услуги.

Промените предвиждат извеждане на децата от домовете им с мултидисциплинарен екип/полиция, социални, психолози и т.н, дори след анонимен сигнал и по абсолютно неясни критерии и дефиниция за “дете в риск“. Детето се настанява в приемно семейство за неопределено време, процедурата е административна, а докато се внесе в съда, може да минат месеци, дори години. При определени условия на закона и най-вече на лобистки неправителствени организации, отнетото дете може да бъде осиновено от хора в цял свят, а семейството няма право на свиждания или информация за него /сменят се персонализираните данни, като ЕГН, акт за раждане и т.н./. Тези законови промени са недопустими и вредни за детето. Най-добрата възможна среда за развитие и възпитание на детето е неговото семейство. Затова ние вярваме, че семейството като най-важната градивна единица на едно здраво общество трябва да бъде подкрепено и подпомогнато в този процес.

В противовес на това и в полза на неправителствените организации, застъпващи в своите програми финансиране на приемни грижи, разпространяването на джендър идеологии и ранно сексуално образование, бе създаден  Закон за социалните услуги, приет през м. март 2019 година, в сила от 01.01.2020 година. С този закон се наблюдава пълната абдикация на държавата, която открито признава, че е неспособна да изпълнява предназначението си.  Държавните социални функции се прехвърлят на частни организации, дори международни (за които не се изисква да бъдат лицензирани у нас) и са насочени вече към ВСИЧКИ лица, а не само тези в нужда. Благодарение на новите правомощия на доставчиците на социални услуги, те ще влизат в домовете ни (дори и без съдебна заповед-наример с новоприетия план, обнародван в Държавен Вестник през месец юли се установява патронажна грижа за бебета до 3 годишна възраст във всички 28 областни града – същата патронажна грижа беше заложена като задължителна в Стратегията), ще оказват консултантски и медиаторски услуги в съдилищата (което се случва и в момента, но след 01.07.2020 те вече са задължителни), ще представят на децата консултантски и здравни услуги без  знанието и разрешението на родителя.

Ние не отричаме необходимостта от грижа и ефективно законодателство за деца, които са в нужда, но при ясни, строги критерии, ясни дефиниции и правила, без посредници, в лицето на НПО, които се финансират от Скандинавието и именно те диктуват правилата.

Не желаем да приемаме за нормално, категории като социален/психологически пол, измислен в нечия болна глава, не желаем да приемаме хомосексуализма, като нещо по-различно от личностно разстройство, а това бива натрапвано всеки ден като нормално, модерно състояние, служещо за пример. Не желаем децата ни да се обучават от рано в сексуални техники и термини, при които похотта се насърчава и издига в ценност.

Във връзка с посоченото по-горе ние се стремим към сътрудничество, споделяне на опит и  съдействие с местни,  европейски и международни организации, посветили се на борбата за същата кауза – опазването на традиционното семейство, християнски морал и бъдещето на децата ни.